Oriģināla dāvana

Oriģināla dāvana

Uztaisi dāvanu draugam, biznesa partnerim vai ģimenes pārim. Analīzi var saņemt elektroniski (PDF fails), vai nosūtīt pa pastu.

Numeroloģija

Numeroloģija

Katrai cilvēka dvēselei vēl pirms dzimšanas tiek dota programma, kura sevī ietver sižetiskas līnijas, t.i., dzīves gleznas, no kurām veidosies cilvēka dzīve

Oriģināla dāvana Numeroloģija

Pilna numeroloģiskā psihoanalīze

Sniegšu Jums patiesas zināšanas par Jūsu garīgo būtību, palīdzēšu Jums noskaidrot Jūsu personības stiprās puses (uz ko balstīties risinot dzīves problēmas) un trūkumus (kā arī, kā no tiem tikt vaļā): paradīšu kā Jūs uztver apkārtējie un kā Jūs veidojat savas attiecības, norādīšu labvēlīgās darbošanās sfēras, labvēlīgos periodus un Jūsu dzīves ciklus, kā arī tos pārbaudījumus, kas var Jūs sagaidīt dažādos Jūsu dzīves periodos, norādīšu Jūsu karmiskos pienākumus un daudzus citus Jūsu dzīves veida un būtības aspektus. 

Harmoniskās savstarpējās attiecības (biznesa – partneri, laulāto savstarpējās attiecības, draudzīgās utt.). 

Saka, ka laulība ir dzīves skola, tādā gadījumā, es sastādīšu Jums tās mācību plānu, kurā norādīšu disharmonijas iemeslus ar laulāto draugu vai citiem ģimenes locekļiem un palīdzēšu noskaidrot kā padarīt Jūsu dzīvi harmonisku, priecīgu un laimīgu. Tieši numeroloģija palīdz matemātiski saprast un noteikt Jūsu laulības garīgo būtību. Draudzīgās un partnerattiecībās svarīgi zināt ar ko jābūt uzmanīgam, kas var būt pretinieks un, kas ir patiess draugs.

Numerloģiska prognoze uz gadu

Individuālā gada numeroloģiskā aprēķināšana Jums ļaus uzzināt kāda nozīme Jūsu dzīvē būs kādam konkrētam gadam, kādas dominējošās ietekmes varā Jūs būsiet. Veicot aprēķinu gadam, es Jums došu rekomedācijas, cik pūles un kādā jomā tās būs jāpielieto, lai gads būtu veiksmīgs. Un protams sniegšu informāciju, kā šī gada vibrācijas ietekmēs Jūsu personīgo dzīvi, veselību un finansu stāvokli.

Izņemot analīzi, es sniegšu konkrētas rekomendācijas kā noskaņoties uz savu vibrāciju viļņa un pastiprināt to pozitīvo ietekmi, t.i., kā likt Jūsu skaitļiem strādāt Jūsu labā.

 

© 2009 starsigns.eu All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, electro-optical or otherwise – without the prior written permission of the copyright holder for which written application should be made.

Customindicator